^Powrót
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Śniadanie przy stawie- grant Fundacji Banku Zachodniego.

Beneficjentami projektu będą wszyscy mieszkańcy Purdy (ok. 800 osób) oraz turyści i goście.

Celem projektu jest realizacja zadania o charakterze non profit. Zostanie zagospodarowane i upiększone miejsce w centrum wsi, powstanie ogólnodostępne miejsce rekreacji i integracji. Większość prac zostanie wykonana przez wolontariuszy: członków stowarzyszenia oraz mieszkańców. Korzyścią będzie też integracja społeczności wokół projektu. Realizacja zakończy się wydarzeniem otwartym: wspólnym śniadaniem przy stawie w sobotę 20.06.2015 r. Członkowie stowarzyszenia będą dbali o utrzymanie trwałości projektu.

Copyright © 2013. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Purda Rights Reserved.