^Powrót
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Trzy widoki na Warmię

Zakończyliśmy realizację projektu  -Trzy widoki na Warmię: przyroda, historia, tradycja - cykl wydarzeń. Cykl działań: inauguracja, dwa festyny, plener malarski, odsłonięcie głazu pamiątkowego i tablicy, zaangażował całą społeczność wiejską.

Mieszkańcy chętnie i licznie uczestniczyli w wydarzeniach realizowanych w ramach projektu. To powszechne zaangażowanie w obchody jubileuszu spowodowało duże zainteresowanie historią wsi i tradycjami warmińskimi, które nie są powszechnie znane.W realizację projektu, na różnych jego etapach, czynnie zaangażowało się 72 mieszkańców Purdy, co postrzegamy w kategoriach sukcesu, gdyż żadna z wcześniejszych uroczystości nie zaangażowała tylu wolontariuszy.Uroczystością, która zgromadziła najwięcej osób ok. 1000 osób, były dożynki, czyli tradycyjne święto plonów. Imprezę poprzedzała tygodniowa kampania promocyjna (rozwieszono 100 plakatów na terenie gminy, w olsztyńskiej telewizji regionalnej  wyemitowano reklamę planszową i w radiu Plus 30-sekundowy spot z zaproszeniem na dożynki). Podczas uroczystości zostały odtworzone zwyczajowe obrzędy: łosiery, święcenie plonów i wieńców dożynkowych podczas mszy dziękczynnej z udziałem zespołów ludowych. Korowód dożynkowy przeszedł przez wieś, po czym para starościńska (w strojach regionalnych) po krótkim wystąpieniu przekazała chleb gospodarzowi gminy. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy gminy, goście z Olsztyna i sąsiednich gmin oraz turyści. Przygotowano: tradycyjne potrawy warmińskie (np. kapustę z krupami na rojchrowanym, plince oraz grycówkę), prezentację prac gospodarskich: młócenie cepami, tkanie chodników, mielenia ziarna w żarnach,wystawę zapomnianych już sprzętów: maselnica, żelazko z „duszą”, maszyna do lodów, pralka ręczna,  dawnych zabaw podwórkowych: serso, ciupy, bierki podwórkowe. Mieszkańcy Purdy przygotowali rozmówki w gwarze warmińskiej na tematy kulinarne, co zostało zaprezentowane na scenie. Uczestnicy dożynek mogli skorzystać z warsztatów garncarskich i poznać dawną metodę warzenia piwa metodą parową.    Dopełnieniem projektu jest publikacja „ Dzieje parafii w Purdzie Wielkiej”, której autorem jest ks. prof. Andrzej Kopiczko.

Koszt całego projektu wyniósł 16652,92 zł. Środki na realizację projektu przeznaczyli: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Gmina Purda, osoby prywatne: Grzegorz Drozdowski, Piotr Duda, Anna i Leszek Kwiatkowscy, Zbigniew Szczypiński.

Copyright © 2013. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Purda Rights Reserved.